بازسازی پادگان خاتم الانبیا سال 1387

بازسازی پادگان خاتم الانبیا سال 1387

بازسازی کف سالن ها ، اتاق ها و سرویس های بلوک های پادگان نیروی هوایی خاتم الانبیا در سال 1387