تالار پذیرایی چهار باع

تالار پذیرایی چهار باع

نصب سرامیک 80در 80 پرسلان در کف تالار پذیرایی چهار باع