نکات نصب سرامیک های گرانیتی ابعاد بزرگ

نکات نصب سرامیک های گرانیتی ابعاد بزرگ

از نکات فنی نصب سرامیک های گرانیتی با ابعاد بزرگ میتوان به نحوه نصب و مواد  مورد استفاده در ملات و نوع ملات اشاره کرد "استادکاران ماهر در زمینه نصب سرامیک های گرانیتی  با ابعادی مانند:  80*60،80*60،60*90و 120*60 .که معمولاٌ این سرامیک ها ی مورد استفاده در ایران ، ساخت کشور چین می باشند از راهکارهای مختلف استفاده می نمایند :با توجه به این موارد میتونم مطالبی را جهت آگاهی از نحوه کار این نوع سرامیک ها به سبک خودمون اشاره کنم :برای اجرا  زیر کار دو حالت دارد :حالت اول:کف  از قبل تراز شده است و دارای زیر سازی قدیمی مانند موزاییک ، سنگ یا سیمان کشی می باشد که در این حالت از ملاتی با مخلوط  سیمان +پودرسنگ +چسب پودری و  حتی الامکان چسب بتن استفاده می نماییم .

و در حالت دوم :در صورت عدم وجود زیر سازی قبلی و یا تخریب زیر سازی قدیم از روش دو ملاتی استفاده می نماییم : ملات اول با ترکیب سیمان سیاه و ماسه برای زیر سازی دونم سرامیک و ملات دوم که به نرمه ، آب دوغاب یا شیره معروف است برای چسباندن نهایی سرامیک استفاده میشود ترکیب ملات نرمه از سیمان سفید +پودرسنگ+چسب پودری سرامیک + حتی الامکان چسب بتن میباشد :

برای محاسبات تراز کف از وسایل مخصوص مانند : شلنگ تراز  استفاده میشود و برای بهتر شدن کار از ریسمان بندی عمود بر هم یا ضربدری + شمشه  + تراز استفاده می شود :

نمونه هایی از نحوه نصب سرامیک گرانیتی چینی 60*60 طرح کریستال بژ با روش دو ملاته :ملات بتنی دو نم  برای زیر سازی اولیه سرامیک و ملات نرمه که سفید رنگ است و داخل استانبولی درست می شود برای چسباندن نهایی سرامیک استفاده می شود :