هزینه سرامیک دیوار راه پله

هزینه سرامیک دیوار راه پله

متوسط قیمت اجرای سرامیک راه پله با همه مصالح  مربوطه از قبیل چسب کاشی خمیری درجه یک ، مواد بندکشی ، سرامیک نرمال درجه یک  و نصب کار تمیز حدود متر مربع 30 تا 35 هزار تومان تمام میشود . قیمت کار بیشتر به مدل سرامیک انتخابی و مدل اجرا بستگی دارد بقیه هزینه ها ثابت هستند .

نصب سرامیک راه پله با چسب خمیری معمولاً برای نصب سرامیک بر روی دیوار گچ کاری شده قدیمی یا دیوار رنگ کاری شده قدیمی صورت می پذیرد .

قیمت سرامیک حدود 7000 تا 180000 تومان که سرامیک قیمت پایینتر هم وجود دارد اما توصیه میشود استفاده نکنید. قیمت معمول حدود 11000 تومان است که باید هزینه حمل را هم در نظر داشت.

میزان مورد نیاز چسب خمیری برای هر دو متر مربع حدود یک گالن دوازده کیلویی مصرف میباشد که گالنی 15000  تومان رنج قیمت چسب های خوب و مناسب در بازار است ما برای نصب از چسب کاشی شیمی ساختمان ، ساروج یا فورتکس استفاده می کنیم .

صلیب سه میل 10  تا 15 بسته =30000 تومان

حمل مصالح به طبقات حدود 100000 تومان

نصب متر مربع با توجه به مدل کار و متراژ کار از 9500 تا 14000 تومان

کرایه لوازم زیرپایی مانند تخته و بشکه یا چهار پایه حدود 60000 تومان

مصالح بندکشی 50000  تومان

 

و مدت زمان لازم برای اجرای 150 متر مربع سرامیک با چسب خمیری کاشی حدود 4 تا 5 روز میباشد. در صورت ضرورت میتوانیم کار شما را در زمان کمتری هم تمام کنیم .

                                     انتخاب از شما اجرا به مدل دلخواه شما از ما

مدل های اجرا در 8 مدل موجود میباشد که از معروفترین میتوان به مدل افقی ، ایستاده و شمشیری اشاره کرد .