چسب خمیری ak5 شیمی ساختمان

چسب خمیری شیمی ساختمان . بسته بندی 12و 25 کیلویی ، رنگ خمیر سفید

وضعیت در انبار : دسته بندی :

چسب خمیری شیمی ساختمان